Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman is een islamitische organisatie, die deel uitmaakt van Milli Görüş Nederland. Dit is een federatie met zelfstandige lokale afdelingen.

Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman in Amersfoort is één van de lokale afdelingen, waarvan MGT WBV de jongerenorganisatie is. Tugra is de vrouwenvereniging die tevens in hetzelfde gebouw is gevestigd.

Onze identiteit kan kort worden samengevat in ‘Nederlandse moslims’. Wij zien de islam als levenswijze. Tevens zijn wij burgers van de Nederlandse samenleving, met onze rechten en plichten.

 

Wie zijn wij

Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman is een Turks islamitische organisatie.

Onze identiteit kan kort worden samengevat in ‘Nederlandse moslims’. Wij zien de islam als levenswijze. Tevens zijn wij burgers van de Nederlandse samenleving, met onze rechten en plichten.


Wat is ons doel
Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman
 heeft tot doel om voor de achterban de emancipatie, participatie en integratie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve en religieuze activiteiten.

Rahman doet dat vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid, die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt.


Wat doen wij
De activiteiten van Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman
 zijn onderverdeeld in 4 onderdelen:


* Educatieve activiteiten
* Sociaal-culturele activiteiten
* Maatschappelijke activiteiten
* Sport en recreatie

Wij zijn van mening dat onderwijs het fundament vormt voor goed burgerschap. Daarom besteed

Stichting Rahman veel tijd aan educatieve activiteiten, zoals religieuze lessen, kadertrainingen,

seminars en huiswerkbegeleiding.

Op sociaal-cultureel vlak worden excursies naar musea en voorstellingen georganiseerd.

Om bij te dragen aan de samenleving neemt Stichting Rahman deel aan het platform voor

"levensbeschouwing en religies" in Amersfoort en worden er gedurende het hele jaar diverse

thema-bijeenkomsten en voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.Hoe maak ik contact?
Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman 
Juliëttestraat 44
3816 RC Amersfoort


Emaıl : info@milligorusamersfoort.nl 
 

Uw giften zijn van harte welkom: Bankrekeningnummer: 4954712 (ING Stichting Milli Görüs Amersfoort Rahman )

 

 
Verzen uit de Heilige Koran:


Hij heeft de hemelen geschapen zonder enige voor u zichtbare pilaren en Hij heeft op aarde hechte bergen gemaakt opdat zij niet beven met u, en Hij heeft er allerlei dieren over verspreid. Wij hebben water uit de wolken nedergezonden en hebben allerlei edele soorten daarin (de aarde) doen groeien. (31:10)


O, mensdom! Wij hebben u uit man en vrouw geschapen en Wij hebben u tot volkeren en stammen gemaakt, opdat gij elkander moogt kennen. Voorzeker, de godvruchtigste onder u is de eerwaardigste bij Allah. Voorwaar, Allah is Alwetend, Alkennend. (49:13)


Hij schreef u dezelfde godsdienst voor, die Hij aan Noach oplegden en die Wij bovendien aan u openbaren en die Wij Abraham, Mozes en Jezus oplegden: Bevestigt deze godsdienst en weest er niet in verdeeld. (42:13)


Zien zij niet hoe Allah de schepping verwekt, en daarna herhaalt? Dat is zeker gemakkelijk voor Allah. Zeg: Trek op aarde rond en zie hoe Allah de schepping begint en daarna de latere schepping verwekt. Waarlijk, Allah heeft macht over alle dingen. (29:19,20)

 
Aankomende 3 activiteiten
Activiteiten agenda
Juli 2019
MaDiWoDoVrZaZo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Gebedstijden